Lojistik Programı Misyon ve Vizyon

Misyon
Bu programın amacı, öğrencilere üretim sistemleri, fabrika içindeki imalat yöntemleri ve fabrika tasarımı, insan ve malzeme taşımacılığı ile ilgili genel bilgiler vererek ulusal ve uluslararası taşımacılıkta pratiğe dayalı olarak ara eleman olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Vizyon
Çalışma ve etki alanı gittikçe genişleyen yönetim ve organizasyon alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.